• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
皖桐谱谍

皖桐林氏兔河股六房州股13世孙林鸾

时间:2013/11/19 10:36:46  作者:林清线摘录  来源:安徽皖桐林氏宗亲网  查看:433  评论:0
内容摘要:皖桐林氏兔河股六房州股十三世林鸾,璾公四子,字彩五,号飞宁。由皖郡痒生中康熙庚午举人,甲戌进士,初任广东肇庆守備,累任山东汗济南閫司,诰授宣武将军。生顺治辛卯正月二十一曰,卒康熙己亥八月十六葬无为州南乡黄山口保大山脑狮子山之阳辛山乙向,上至山脑,下至涧溝,东至窪溝,西至窪心为界。...

   皖桐林氏兔河股六房州股十三世林鸾,璾公四子,字彩五,号飞宁。由皖郡痒生中康熙庚午举人,甲戌进士,初任广东肇庆守備,累任山东济南閫司,诰授宣武将军。

   生顺治辛卯正月二十一日,卒康熙己亥八月十六 日

   葬无为州南乡黄山口保大山脑狮子山之阳辛山乙向,上至山脑,下至涧溝,东至窪溝,西至窪心为界。

   配歙州方仲友公长女,诰赠恭人,生顺治庚寅七月初十日,卒雍正辛亥十一月二十八日。葬从夫兆

   子:峰,堯,嶟,履吉,蔭春。

   女 :适候選学博周瑄公少子植


无觅相关文章插件,快速提升流量
皖ICP备88804138号